رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باراک اوباما با انتشار این تصویر، آغاز ریاست جمهوری بایدن را به او تبریک گفت

باراک اوباما با انتشار این تصویر، آغاز ریاست جمهوری بایدن را به او تبریک گفت اوباما در توئیتر خود نوشت: این بار نوبت تو است

باراک اوباما با انتشار این تصویر، آغاز ریاست جمهوری بایدن را به او تبریک گفت

اوباما در توئیتر خود نوشت: این بار نوبت تو است