رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت

نامه ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت: جو ! می دانی که من برنده شدم./صدا و سیما

نامه ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت: جو ! می دانی که من برنده شدم./صدا و سیما