رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عذرخواهی رییس صداوسیما از روحانی

عذرخواهی رییس صداوسیما از روحانی عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما گفت:‌ به دلیل اظهارات نسنجیده‌ی مهمان شبکه چهار از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری عذرخواهی می‌کنم.

عذرخواهی رییس صداوسیما از روحانی

عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما گفت:‌ به دلیل اظهارات نسنجیده‌ی مهمان شبکه چهار از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری عذرخواهی می‌کنم.