رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدال طلا و برنز قهرمانی آسیا برای پارکورکاران ایران

مدال طلا و برنز قهرمانی آسیا برای پارکورکاران ایران نخستین دوره مسابقات پارکور مجازی قهرمانی آسیا با حضور قدرت های برتر این قاره برگزار شد که با قهرمانی سروش ابراهیمی و کسب مقام سوم علی میرچناری ملی پوشان پارکور ایران پایان یافت، آندره سیمون از سوریه هم به مدال نقره این رقابتها دست یافت.

مدال طلا و برنز قهرمانی آسیا برای پارکورکاران ایران

نخستین دوره مسابقات پارکور مجازی قهرمانی آسیا با حضور قدرت های برتر این قاره برگزار شد که با قهرمانی سروش ابراهیمی و کسب مقام سوم علی میرچناری ملی پوشان پارکور ایران پایان یافت، آندره سیمون از سوریه هم به مدال نقره این رقابتها دست یافت.