رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات فدراسیون فوتبال

رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات فدراسیون فوتبال کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال، از تایید صلاحیت ۸۱ نفر و همچنین رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات این فدراسیون خبر داد.

رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات فدراسیون فوتبال

کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال، از تایید صلاحیت ۸۱ نفر و همچنین رد صلاحیت ۱۰ نفر در انتخابات این فدراسیون خبر داد.