رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات وزیر راه درباره علت پخش صدای آژیر خطر در تهران

توضیحات وزیر راه درباره علت پخش صدای آژیر خطر در تهران محمد اسلامی: امکان فرود هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) بوده است و نماینده ترکیش ایرلاین و خلبان پرواز باید درباره رفتار غیرعادی خود توضیح دهند.

توضیحات وزیر راه درباره علت پخش صدای آژیر خطر در تهران

محمد اسلامی: امکان فرود هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) بوده است و نماینده ترکیش ایرلاین و خلبان پرواز باید درباره رفتار غیرعادی خود توضیح دهند.