رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین و آمریکا چنگ و دندان نشان میدهند

چین و آمریکا چنگ و دندان نشان میدهند رویترز: وزارت دفاع تایوان از پرواز هواپیماهای آمریکایی و چینی در روز یکشنبه نزدیک حریم هوایی تایوان خبر دادند.

چین و آمریکا چنگ و دندان نشان میدهند

رویترز: وزارت دفاع تایوان از پرواز هواپیماهای آمریکایی و چینی در روز یکشنبه نزدیک حریم هوایی تایوان خبر دادند.