رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح جدید مجلس برای پرداخت یارانه‌ها

طرح جدید مجلس برای پرداخت یارانه‌ها جمعی از نمایندگان طرح جدیدی را برای نحوه رتبه‌بندی خانوار در ۱۰ دهک جهت پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی تهیه و تدوین کرده‌اند. بر اساس این طرح خانوار ایرانی را بر اساس پرسش‌نامه‌ای که خودشان طبق درآمد، هزینه و دارایی اعلام می‌کنند و انجام صحت‌سنجی توسط بانک‌های اطلاعاتی […]

طرح جدید مجلس برای پرداخت یارانه‌ها

جمعی از نمایندگان طرح جدیدی را برای نحوه رتبه‌بندی خانوار در ۱۰ دهک جهت پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی تهیه و تدوین کرده‌اند.

بر اساس این طرح خانوار ایرانی را بر اساس پرسش‌نامه‌ای که خودشان طبق درآمد، هزینه و دارایی اعلام می‌کنند و انجام صحت‌سنجی توسط بانک‌های اطلاعاتی به ۱۰ دهک تقسیم و به هر خانوار یک رتبه اختصاص می‌یابد و پس از این یارانه‌های نقدی و غیر نقدی با این رتبه بندی تقسیم و توزیع می‌شود.