رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فدراسیون فوتبال بدهی به شرکت شستا را تسویه کرد

فدراسیون فوتبال بدهی به شرکت شستا را تسویه کرد علی سلیمانی،خزانه دار فدراسیون فوتبال: با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ۴ میلیارد دیگر به شرکت شستا پرداخت شد. بدین ترتیب مجموع پرداختی فدراسیون فوتبال به این شرکت به ۲۵ میلیارد رسید که براساس نرخ روز هنگام استقراض دقیقا معادل دو میلیون یورویی است که در […]

فدراسیون فوتبال بدهی به شرکت شستا را تسویه کرد

علی سلیمانی،خزانه دار فدراسیون فوتبال:

با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ۴ میلیارد دیگر به شرکت شستا پرداخت شد.

بدین ترتیب مجموع پرداختی فدراسیون فوتبال به این شرکت به ۲۵ میلیارد رسید که براساس نرخ روز هنگام استقراض دقیقا معادل دو میلیون یورویی است که در سال ۹۸ از این شرکت قرض گرفتیم.