رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰۰هزار تومانی جدید به بازار می‎آید

۱۰۰هزار تومانی جدید به بازار می‎آید بانک مرکزی: انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی و با بهره‌گیری از فناوری‌‌ چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته و امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

۱۰۰هزار تومانی جدید به بازار می‎آید

بانک مرکزی: انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی و با بهره‌گیری از فناوری‌‌ چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته و امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.