رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیکی هیلی: آمریکا با تحریم‌ها به‌دنبال تظاهرات در ایران بود

نیکی هیلی: آمریکا با تحریم‌ها به‌دنبال تظاهرات در ایران بود «نیکی هیلی» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه‎ای گفت هدف دولت پیشین آمریکا علیه ایران تضعیف اقتصاد این کشور با هدف راه افتادن تظاهرات‌های خیابانی بوده است./فارس

نیکی هیلی: آمریکا با تحریم‌ها به‌دنبال تظاهرات در ایران بود

«نیکی هیلی» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه‎ای گفت هدف دولت پیشین آمریکا علیه ایران تضعیف اقتصاد این کشور با هدف راه افتادن تظاهرات‌های خیابانی بوده است./فارس