رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در بورس هم متخلف است

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در بورس هم متخلف است نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر: در مورد سهام عدالت، ابهاماتی وجود دارد که همزمان با مدیریت پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده و این ابهامات منجر به تخلف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است. اولین تخلف این است که همه واجدین شرایط، […]

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در بورس هم متخلف است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر: در مورد سهام عدالت، ابهاماتی وجود دارد که همزمان با مدیریت پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده و این ابهامات منجر به تخلف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است.

اولین تخلف این است که همه واجدین شرایط، سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.

دومین مورد این است که بنا بود شرکت‌هایی که در ردیف خصوصی‌سازی قرار داشتند، بخشی از سهامشان را به پشتوانه سهام عدالت عرضه کنند اما این اقدام از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام نشد و به همین دلیل منابع کافی برای پرداخت به سهامداران تأمین نشده است.