رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان بهداشت جهانی: ووهان منشا کرونا نیست

سازمان بهداشت جهانی: ووهان منشا کرونا نیست یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی وجود هرگونه مدرکی مبنی بر معرفی شهر ووهان به عنوان منشا شیوع ویروس کرونا را رد کرد. ولادیمیر ددکوف از اعضای تیم کارشناسی سازمان بهداشت جهانی: این احتمال وجود دارد که ویروس کرونا از بازار غذای دریایی ووهان شیوع پیدا کرده […]

سازمان بهداشت جهانی: ووهان منشا کرونا نیست

یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی وجود هرگونه مدرکی مبنی بر معرفی شهر ووهان به عنوان منشا شیوع ویروس کرونا را رد کرد.

ولادیمیر ددکوف از اعضای تیم کارشناسی سازمان بهداشت جهانی: این احتمال وجود دارد که ویروس کرونا از بازار غذای دریایی ووهان شیوع پیدا کرده باشد اما این بدان معنی نیست که این شهر منشا ویروس بوده باشد.