رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه خاموشی معابر پایتخت در ساعت‌های تردد!

ادامه خاموشی معابر پایتخت در ساعت‌های تردد! مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور : ما با رفع محدودیت‌ها و همزمان با بهتر شدن وضعیت مصرف برق در کشور به ویژه در تهران، از هفته گذشته محدودیت‌های خاموشی در معابر را در برخی از نقاط کاهش دادیم. در حال حاضر در برخی از نقاط، روشنایی […]

ادامه خاموشی معابر پایتخت در ساعت‌های تردد!

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور :

ما با رفع محدودیت‌ها و همزمان با بهتر شدن وضعیت مصرف برق در کشور به ویژه در تهران، از هفته گذشته محدودیت‌های خاموشی در معابر را در برخی از نقاط کاهش دادیم.

در حال حاضر در برخی از نقاط، روشنایی برخی از معابر به صورت یک روز در میان در هفته خاموش می‌شوند.

تا زمانی که اعلام کامل در خصوص رفع خاموشی‌ها اعلام نشود این روند ادامه دارد.