رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رئیس کل گمرک ایران: سال گذشته حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات مانده بود که با مصوبات دولت ۱۰ هزار از آنها ترخیص شد. در حال حاضر حدود ۳ هزار خودرو در محاکم قضایی است در دست بررسی است که با حکم دادگاه ممکن است […]

دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

رئیس کل گمرک ایران: سال گذشته حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات مانده بود که با مصوبات دولت ۱۰ هزار از آنها ترخیص شد.

در حال حاضر حدود ۳ هزار خودرو در محاکم قضایی است در دست بررسی است که با حکم دادگاه ممکن است مرجوع، ترخیص، متروکه و ضبط شود.

رئیس قوه قضاییه دستور دادند این پرونده‌ها هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.