رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دامنه نوسان از ۲۵ بهمن تغییر می‌کند

دامنه نوسان از ۲۵ بهمن تغییر می‌کند رئیس سازمان بورس: دامنه نوسان بورس از شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ تغییر خواهد کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود.

دامنه نوسان از ۲۵ بهمن تغییر می‌کند

رئیس سازمان بورس: دامنه نوسان بورس از شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ تغییر خواهد کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود.