رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی بهمن فردا واریز می‌شود

یارانه نقدی بهمن فردا واریز می‌شود دومین یارانه این ماه فردا به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر واریز می‌شود، مبلغ این یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

یارانه نقدی بهمن فردا واریز می‌شود

دومین یارانه این ماه فردا به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر واریز می‌شود، مبلغ این یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.