رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: سه راه را برای تامین واکسن کرونا دنبال کردیم

وزیر بهداشت: سه راه را برای تامین واکسن کرونا دنبال کردیم سعید نمکی، وزیر بهداشت: ما برای دسترسی به واکسن کرونا، سه راه را دنبال کردیم. نخست بر استفاده از دانش فنی دانشمندان کشورمان تکیه کردیم. راه دوم، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج بود و راه سوم، واردات واکسن است. در بحث واردات واکسن، […]

وزیر بهداشت: سه راه را برای تامین واکسن کرونا دنبال کردیم

سعید نمکی، وزیر بهداشت: ما برای دسترسی به واکسن کرونا، سه راه را دنبال کردیم. نخست بر استفاده از دانش فنی دانشمندان کشورمان تکیه کردیم. راه دوم، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج بود و راه سوم، واردات واکسن است.

در بحث واردات واکسن، با چشمان باز به دنبال بهترین و مطمئن ترین واکسن ها برای استفاده مردم کشورمان بوده ایم.