رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تدارک میادین میوه و تره بار برای فروش فوق‌العاده به مناسبت نوروز

تدارک میادین میوه و تره بار برای فروش فوق‌العاده به مناسبت نوروز مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران:موضوع فروش فوق‌العاده به مناسبت عید نوروز و تأمین و عرضه گسترده میوه‌های پرتقاضایی همچون سیب و پرتقال تا محصولات پرمصرفی همچون مواد پروتئینی را در دستورکار قرار داده‌ایم.

تدارک میادین میوه و تره بار برای فروش فوق‌العاده به مناسبت نوروز

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران:موضوع فروش فوق‌العاده به مناسبت عید نوروز و تأمین و عرضه گسترده میوه‌های پرتقاضایی همچون سیب و پرتقال تا محصولات پرمصرفی همچون مواد پروتئینی را در دستورکار قرار داده‌ایم.