رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت خارجه انفجارهای کابل را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه انفجارهای کابل را محکوم کرد سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن انفجارهای امروز کابل که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان این کشور شد، به دولت و مردم افعانستان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت خارجه انفجارهای کابل را محکوم کرد

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن انفجارهای امروز کابل که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان این کشور شد، به دولت و مردم افعانستان تسلیت گفت.