رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلفات ۵ هزار بال پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله

تلفات ۵ هزار بال پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران شمار پرندگان مهاجر آبزی تلف شده در تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان را بیش از ۵ هزار بال بیان کرد.

تلفات ۵ هزار بال پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران شمار پرندگان مهاجر آبزی تلف شده در تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان را بیش از ۵ هزار بال بیان کرد.