رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنفلوانزای فوق حاد تعدادی از پرندگان در قم تایید شد

آنفلوانزای فوق حاد تعدادی از پرندگان در قم تایید شد براساس بررسی‌های انجام گرفته تاییدآزمایشگاهی بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان در تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شهر قم، به تایید این سازمان رسیده و طی اطلاعیه‌ای اعلام شده است. در این اطلاعیه تاکید شده است: با شناسایی و تایید بیماری این پرندگان، در راستای برنامه […]

آنفلوانزای فوق حاد تعدادی از پرندگان در قم تایید شد

براساس بررسی‌های انجام گرفته تاییدآزمایشگاهی بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان در تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شهر قم، به تایید این سازمان رسیده و طی اطلاعیه‌ای اعلام شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: با شناسایی و تایید بیماری این پرندگان، در راستای برنامه ملی کنترل بیماری آنفلونزای فوق پرندگان نسبت به انجام موازین بهداشتی قرنطینه‌ای در شعاع‌های اپیدمیولوزیک این مناطق اقدام شده است.