رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن واریز می‌شود

عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن واریز می‌شود نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن واریز می‌شود. دولت مشکلی در تأمین منابع مالی برای پرداخت‌های جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند.

عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن واریز می‌شود

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن واریز می‌شود.

دولت مشکلی در تأمین منابع مالی برای پرداخت‌های جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند.