رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به تخریب خانه پدری احمد محمود

واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به تخریب خانه پدری احمد محمود علی اعطا:خانه پدری احمد محمود در اهواز که در کمال ناباوری تخریب شد، لوکیشن اولین رمان دفاع مقدس بود

واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به تخریب خانه پدری احمد محمود

علی اعطا:خانه پدری احمد محمود در اهواز که در کمال ناباوری تخریب شد، لوکیشن اولین رمان دفاع مقدس بود