رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران

آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران درپی آتش سوزی گسترده در گمرک « اسلام قلعه » دهها تانکر حامل مواد سوخت طعمه حریق شده است و آتش سوزی همچنان ادامه دارد. هنوز علت این آتش سوزی اعلام نشده است.

آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران

درپی آتش سوزی گسترده در گمرک « اسلام قلعه » دهها تانکر حامل مواد سوخت طعمه حریق شده است و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

هنوز علت این آتش سوزی اعلام نشده است.