رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات والی هرات درباره کمک ایران برای مهار آتش سوزی در اسلام قلعه

توضیحات والی هرات درباره کمک ایران برای مهار آتش سوزی در اسلام قلعه از ساعت اولیه تمام تلاش ما این بود تا بتوانیم مدیریت کنیم و با دفتر ریاست جمهوری کشور همسایه صحبت کردیم. آتش نشانی از خواف، تربت جام و تایباد به کمک آمدند. از مشهد در خواست امداد هوایی داشتیم، اما فراهم نشد، […]

توضیحات والی هرات درباره کمک ایران برای مهار آتش سوزی در اسلام قلعه

از ساعت اولیه تمام تلاش ما این بود تا بتوانیم مدیریت کنیم و با دفتر ریاست جمهوری کشور همسایه صحبت کردیم.

آتش نشانی از خواف، تربت جام و تایباد به کمک آمدند. از مشهد در خواست امداد هوایی داشتیم، اما فراهم نشد، سه بار با والی مشهد صحبت کردم، کمیته بحران تشکیل دادند و حالا صحبت امداد هوایی از تهران مطرح شده است.

ما نیروهای سرحد و کماندوها را نیز آماده کرده و دخالت دادیم تا مردمان غیر مسئول و غارتگر وارد نشوند.