رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا آمار فوتی‌ها پایین و شمار ابتلا بالاست؟

چرا آمار فوتی‌ها پایین و شمار ابتلا بالاست؟ متخصصان می‌گویند آمار ابتلا، به‌ دلیل بیماریابی بالاست و شمار فوتی‌ها به‌ دلیل مراجعه زودهنگام و استفاده از چندین داروی ضد ویروس، پایین آمده است.

چرا آمار فوتی‌ها پایین و شمار ابتلا بالاست؟

متخصصان می‌گویند آمار ابتلا، به‌ دلیل بیماریابی بالاست و شمار فوتی‌ها به‌ دلیل مراجعه زودهنگام و استفاده از چندین داروی ضد ویروس، پایین آمده است.