رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوت از بازنشستگان معترض برای حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور

دعوت از بازنشستگان معترض برای حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور ظهر امروز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین شدند./ ایرنا

دعوت از بازنشستگان معترض برای حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور

ظهر امروز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین شدند./ ایرنا