رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۱۲.۵ میلیون دانش آموز تحت پوشش «شاد»

بیش از ۱۲.۵ میلیون دانش آموز تحت پوشش «شاد» وزیر آموزش‌و‌پرورش: شیوع کرونا یک مخاطره جدی برای همه ماموریت‌های ما ایجاد کرده است و ما برای گذر از این مخاطره، شبکه «شاد» را ایجاد کردیم. بیش از ۱۲ و نیم میلیون دانش‌آموز تحت پوشش این شبکه هستند و محتواهای بسیاری را تولید کردیم.

بیش از ۱۲.۵ میلیون دانش آموز تحت پوشش «شاد»

وزیر آموزش‌و‌پرورش:

شیوع کرونا یک مخاطره جدی برای همه ماموریت‌های ما ایجاد کرده است و ما برای گذر از این مخاطره، شبکه «شاد» را ایجاد کردیم.

بیش از ۱۲ و نیم میلیون دانش‌آموز تحت پوشش این شبکه هستند و محتواهای بسیاری را تولید کردیم.