رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد آلمان از ایران به جای عمل به تعهدات

انتقاد آلمان از ایران به جای عمل به تعهدات یک منبع در آلمان که دولت کشورش تا کنون به تعهداتش در برجام پایبند نبوده از تصمیم ایران برای متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انتقاد کرده است.

انتقاد آلمان از ایران به جای عمل به تعهدات

یک منبع در آلمان که دولت کشورش تا کنون به تعهداتش در برجام پایبند نبوده از تصمیم ایران برای متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انتقاد کرده است.