رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردا عیدی بازنشستگان کشوری واریز می‌شود

فردا عیدی بازنشستگان کشوری واریز می‌شود مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فردا به حسابشان واریز می‌شود. مبلغ عیدی بازنشستگان طبق اعلام دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

فردا عیدی بازنشستگان کشوری واریز می‌شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:
عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فردا به حسابشان واریز می‌شود.

مبلغ عیدی بازنشستگان طبق اعلام دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.