رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت ورود به جزیره کیش از ۲۵ اسفند

ممنوعیت ورود به جزیره کیش از ۲۵ اسفند سیدعلیرضا علوی رضوی، سخنگوی ستاد نوروزی کیش: طبق مصوبات دومین جلسه ستاد نوروزی کیش ورود خودروهای پلاک کیش یا سرزمین اصلی به این منطقه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع است. ورود مسافران بدون خودرو نیز از مسیر دریایی به جزیره کیش به غیر از افراد […]

ممنوعیت ورود به جزیره کیش از ۲۵ اسفند

سیدعلیرضا علوی رضوی، سخنگوی ستاد نوروزی کیش:

طبق مصوبات دومین جلسه ستاد نوروزی کیش ورود خودروهای پلاک کیش یا سرزمین اصلی به این منطقه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع است.

ورود مسافران بدون خودرو نیز از مسیر دریایی به جزیره کیش به غیر از افراد دارای مدرک مالکیت و یا اجاره سالیانه منزل مسکونی، افراد شاغل و یا دارای مدرک رزرو هتل در فاصله زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع خواهد بود.