رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران

تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران استاندار تهران:کماکان محدودیت های شبانه (۲۱ الی ۳صبح ) و همچنین منع تردد به استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان همچنین کلانشهرهای شیراز، اصفهان و مشهد و کیش و قشم که قبلا اعلام شده، ادامه دارد.

تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران

استاندار تهران:کماکان محدودیت های شبانه (۲۱ الی ۳صبح ) و همچنین منع تردد به استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان همچنین کلانشهرهای شیراز، اصفهان و مشهد و کیش و قشم که قبلا اعلام شده، ادامه دارد.