رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آمریکا: در‌های دیپلماسی به روی ایران باز است!

وزیر خارجه آمریکا: در‌های دیپلماسی به روی ایران باز است! آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ادعای باز بودن در‌های دیپلماسی به روی ایران، باردیگر بر ضرورت برداشتن اولین گام از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد.

وزیر خارجه آمریکا: در‌های دیپلماسی به روی ایران باز است!

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ادعای باز بودن در‌های دیپلماسی به روی ایران، باردیگر بر ضرورت برداشتن اولین گام از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد.