رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو محدودیت‌های سفر دیپلمات‌های ایرانی به آمریکا

لغو محدودیت‌های سفر دیپلمات‌های ایرانی به آمریکا دولت بایدن اعلام کرد محدودیت‌های سفر دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جلسات سازمان ملل در نیویورک را لغو کرده است.

لغو محدودیت‌های سفر دیپلمات‌های ایرانی به آمریکا

دولت بایدن اعلام کرد محدودیت‌های سفر دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جلسات سازمان ملل در نیویورک را لغو کرده است.