رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت یک دریافت‌کننده واکسن کرونا، ۱۰ روز پس از تزریق

وضعیت یک دریافت‌کننده واکسن کرونا، ۱۰ روز پس از تزریق یک متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه: تجارب بیش از هزار نفر از همکارانم در کادر درمان که اقدام به دریافت واکسن کرونا کرده‌اند، بیانگر آن است که خوشبختانه هیچکدام حساسیت شدیدی در نتیجه تزریق واکسن نداشته‌اند احساس درد در محل تزریق، نخستین عارضه تزریق واکسن […]

وضعیت یک دریافت‌کننده واکسن کرونا، ۱۰ روز پس از تزریق

یک متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه:

تجارب بیش از هزار نفر از همکارانم در کادر درمان که اقدام به دریافت واکسن کرونا کرده‌اند، بیانگر آن است که خوشبختانه هیچکدام حساسیت شدیدی در نتیجه تزریق واکسن نداشته‌اند

احساس درد در محل تزریق، نخستین عارضه تزریق واکسن است که بنده و همکارانم با این عارضه چند ساعت بعد از تزریق مواجه شدیم و با مصرف قرص استامینوفن کنترل شد و حداکثر یک یا دو روز ادامه داشت