رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برق مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران قطع شد

برق مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران قطع شد روابط عمومی وزارت نیرو: طی مانوری هماهنگ با سراسر کشور، برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده تابلو‌های تبلیغاتی در تهران قطع شد. این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت توزیع نیروی برق تهران […]

برق مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران قطع شد

روابط عمومی وزارت نیرو:

طی مانوری هماهنگ با سراسر کشور، برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده تابلو‌های تبلیغاتی در تهران قطع شد.

این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود.