رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد

طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس، بررسی رانت‌ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران، طرح‎ تحقیق و تفحص از بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن […]

طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس، بررسی رانت‌ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران، طرح‎ تحقیق و تفحص از بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می‌شود.