رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردد در چذابه و شلمچه، عامل شیوع کرونای انگلیسی در خوزستان / قطع تردد بین شهرهای شمال و جنوب

تردد در چذابه و شلمچه، عامل شیوع کرونای انگلیسی در خوزستان / قطع تردد بین شهرهای شمال و جنوب استاندار خوزستان: ویروس سریع انگلیسی وارد خوزستان شده است. در حال حاضر سرعت انتشار ویروس در خوزستان بسیار زیاد است. متاسفانه میزان درگیری نیز به شدت افزایش یافته است. احتمال می‌دهیم ترددهای مرزی به خصوص در […]

تردد در چذابه و شلمچه، عامل شیوع کرونای انگلیسی در خوزستان / قطع تردد بین شهرهای شمال و جنوب

استاندار خوزستان:
ویروس سریع انگلیسی وارد خوزستان شده است.

در حال حاضر سرعت انتشار ویروس در خوزستان بسیار زیاد است.

متاسفانه میزان درگیری نیز به شدت افزایش یافته است.

احتمال می‌دهیم ترددهای مرزی به خصوص در مرزهای چذابه و شلمچه باعث این وضعیت شده باشد.

ارتباط و مراودات بین شمال و جنوب خوزستان به مدت یک هفته قطع شده است.