رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرزهای شلمچه و چذابه برای مسافران بسته شد

مرزهای شلمچه و چذابه برای مسافران بسته شد استاندار خوزستان از بسته شدن دو مرز شلمچه و چذابه در این استان به روی مسافران عراقی به مدت یک هفته خبر داد.

مرزهای شلمچه و چذابه برای مسافران بسته شد

استاندار خوزستان از بسته شدن دو مرز شلمچه و چذابه در این استان به روی مسافران عراقی به مدت یک هفته خبر داد.