رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری مشروط آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

برگزاری مشروط آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش: آزمون ورودی سال آینده با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا بعد از اتمام زمان امتحانات پایان سال دانش آموزان برگزار خواهد شد.

برگزاری مشروط آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش: آزمون ورودی سال آینده با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا بعد از اتمام زمان امتحانات پایان سال دانش آموزان برگزار خواهد شد.