رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر ستاد تنظیم بازار: مردم بابت روغن خاطر جمع باشند

دبیر ستاد تنظیم بازار: مردم بابت روغن خاطر جمع باشند ترخیص روغن خام از گمرکات در حال انجام است و با توجه به ظرفیت خوب تولید روغن، هیچ مشکلی برای تامین نیاز بازار وجود ندارد و مردم از بابت تامین روغن و دیگر مایحتاج عمومی خود خاطر جمع باشند.

دبیر ستاد تنظیم بازار: مردم بابت روغن خاطر جمع باشند

ترخیص روغن خام از گمرکات در حال انجام است و با توجه به ظرفیت خوب تولید روغن، هیچ مشکلی برای تامین نیاز بازار وجود ندارد و مردم از بابت تامین روغن و دیگر مایحتاج عمومی خود خاطر جمع باشند.