رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده

هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: اگر تا ۲۵ روز آینده بتوانیم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به درستی رعایت کنیم، عید نوروز آرامی خواهیم داشت. برای مقابله با ویروس کرونا هیچ راهی جز رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تشدید محدودیت‌ها وجود ندارد.

هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: اگر تا ۲۵ روز آینده بتوانیم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به درستی رعایت کنیم، عید نوروز آرامی خواهیم داشت.

برای مقابله با ویروس کرونا هیچ راهی جز رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تشدید محدودیت‌ها وجود ندارد.