رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر شورای سلامت اهواز: اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است

دبیر شورای سلامت اهواز: اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است دبیر شورای سلامت اهواز: روند و شدت بیماری در اهواز به گونه‌ای است که اگر در طیف رنگ‌بندی، رنگ سیاه نیز وجود داشت‌ می‌توانستیم بگوییم اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است.

دبیر شورای سلامت اهواز: اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است

دبیر شورای سلامت اهواز: روند و شدت بیماری در اهواز به گونه‌ای است که اگر در طیف رنگ‌بندی، رنگ سیاه نیز وجود داشت‌ می‌توانستیم بگوییم اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است.