رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونای ایرانی نداریم

کرونای ایرانی نداریم وزیر بهداشت: هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی اعلام کنیم نداریم، اما هر لحظه ممکن است در گوشه‌ای از کشور دچار جهش جدید ویروس شویم

کرونای ایرانی نداریم

وزیر بهداشت: هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی اعلام کنیم نداریم، اما هر لحظه ممکن است در گوشه‌ای از کشور دچار جهش جدید ویروس شویم