رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی موظف به پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه شد

بانک مرکزی موظف به پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند که برای پرداخت به موقع یارانه، تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.

بانک مرکزی موظف به پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند که برای پرداخت به موقع یارانه، تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.