رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شروط و تذکرات ایران قبل از سفر گروسی به تهران

شروط و تذکرات ایران قبل از سفر گروسی به تهران کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی: پیش از سفر آقای گروسی به ایران شرط اجرای قانون لغو تحریم‌ها عنوان شد. همچنین متذکر شدیم که نظارت فراپادمانی از پنجم اسفند ماه متوقف می‌شود. در جلسه نمایندگان سوالاتی پیرامون همین مسائل مطرح کردند و ما با جزئیات موارد […]

شروط و تذکرات ایران قبل از سفر گروسی به تهران

کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی: پیش از سفر آقای گروسی به ایران شرط اجرای قانون لغو تحریم‌ها عنوان شد.

همچنین متذکر شدیم که نظارت فراپادمانی از پنجم اسفند ماه متوقف می‌شود.

در جلسه نمایندگان سوالاتی پیرامون همین مسائل مطرح کردند و ما با جزئیات موارد را تشریح کردیم.

همچنین گفته شد که سازمان چه نوع اطلاعاتی را حفظ می‌کند یا اینکه تحت چه شرایطی این اطلاعات را به آژانس می‌دهد.