رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد یک عضو پارلمان اروپا از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و سایر کشورها

انتقاد یک عضو پارلمان اروپا از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و سایر کشورها “میک والاس” نماینده ایرلند در پارلمان اروپا: اعمال تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه کشورها، ازجمله ایران، تروریسم اقتصادی است که زندگی انسان‌ها را از بین می‌برد.

انتقاد یک عضو پارلمان اروپا از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و سایر کشورها

“میک والاس” نماینده ایرلند در پارلمان اروپا: اعمال تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه کشورها، ازجمله ایران، تروریسم اقتصادی است که زندگی انسان‌ها را از بین می‌برد.