رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در احکام جداگانه‌ای رئیسان فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم و زبان و ادب فارسی را منصوب کرد.

رئیس جمهور در احکام جداگانه‌ای رئیسان فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم و زبان و ادب فارسی را منصوب کرد. «علیرضا مرندی» به‌مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی منصوب شد. «رضا داوری اردکانی» به‌‌عنوان رئیس فرهنگستان علوم و «غلامعلی حداد عادل» به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شدند.

رئیس جمهور در احکام جداگانه‌ای رئیسان فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم و زبان و ادب فارسی را منصوب کرد.

«علیرضا مرندی» به‌مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی منصوب شد.

«رضا داوری اردکانی» به‌‌عنوان رئیس فرهنگستان علوم و «غلامعلی حداد عادل» به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شدند.