رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس فدراسیون جهانی جودو: رای دادگاه CAS در خصوص فدراسیون جودوی ایران بزودی منتشر می‌شود

رئیس فدراسیون جهانی جودو: رای دادگاه CAS در خصوص فدراسیون جودوی ایران بزودی منتشر می‌شود ماریوس ویزر: با توجه به موارد موجود در پرونده رفع تعلیق جودوی ایران و امکان اعلام نشدن مدت زمان تعلیق به وسیله کمیته انضباطی فدراسیون جهانی، بهتر است منتظر رای پرونده شکایت جودو باشیم که به زودی این اتفاق می‌افتد. […]

رئیس فدراسیون جهانی جودو: رای دادگاه CAS در خصوص فدراسیون جودوی ایران بزودی منتشر می‌شود

ماریوس ویزر:

با توجه به موارد موجود در پرونده رفع تعلیق جودوی ایران و امکان اعلام نشدن مدت زمان تعلیق به وسیله کمیته انضباطی فدراسیون جهانی، بهتر است منتظر رای پرونده شکایت جودو باشیم که به زودی این اتفاق می‌افتد.

بعد از اطلاع رسانی و بیانیه دادگاه CAS ما هم رای را منتشر می‌کنیم.